Van boterham- zakjes diesel maken

Leestijd 2 minuten

Case: IGES Amsterdam

Leestijd:
2 minuten

Case Veel plastic kun je recyclen. Maar dat geldt helaas niet voor flinterdunne plasticfolies. Als zulk ‘end-of-life’ plastic bij het afval belandt, wordt het bijna altijd verbrand, waarbij veel CO₂ vrijkomt. Binnenkort is dat niet meer nodig. In 2018 werd in het Amsterdamse havengebied begonnen met de bouw van de eerste Europese fabriek die van ‘tweedimensionale plastics’ olie maakt, geschikt als brandstof voor bijvoorbeeld schepen, maar ook voor dieselauto’s.

Het is de bedoeling dat de nieuwe fabriek liefst honderd ton plasticfolies per dag gaat verwerken. Dat leidt tot zo’n 57.000 ton minder CO₂-uitstoot per jaar. Uiteindelijk wil de fabriek groeien naar 400 ton.

Verwerking van postindustriële plasticfolies

In eerste instantie richt de fabriek zich vooral op de verwerking van postindustriële plasticfolies. In de verpakkingsindustrie komen daar iedere dag grote hoeveelheden van vrij, onder meer door ‘snijverlies’. Ook in de bouwwereld wordt veel plasticfolie gebruikt. Huishoudelijk plasticfolie zoals boterhamzakjes of plastictasjes zijn (vooralsnog) minder makkelijk te gebruiken, omdat daar regelmatig etensresten aan zitten. Bovendien is er veel minder van.

‘Plasticfolies worden volledig recyclebaar, dat is een wereldprimeur.’

Wereldprimeur

Het plan voor de fabriek kwam van de Nederlandse start-up Bin2Barrel Amsterdam. Dat bedrijf werd in 2018 overgenomen door zijn grotere Australische broer IGES (Integrated Green Energy Solutions), wereldwijd koploper op dit terrein. De recycling van plasticfolies in Amsterdam kwam in een stroomversnelling door de technologie en het kapitaal van IGES. IGES is ook in Australië bezig met fabrieken voor verwerking van plasticfolies. Overigens is Port of Amsterdam (via Bin2Barrel Holding) aandeelhouder van het IGES Amsterdam project.
Uiteindelijk wil IGES Amsterdam de geproduceerde olie gebruiken voor de productie van nieuwe plastics. Daarmee worden plasticfolies volledig recyclebaar (‘chemische recycling’). ‘Dat is een wereldprimeur’, aldus James Hallworth, commercieel manager van Port of Amsterdam.

Port of Amsterdam

06-05-2019

Meer cases zoals deze

Last mile hub Marqt & Picnic

Naast grootschalige distributie vervult de haven ook een rol in fijnmazige distributie in de vorm van ‘last mile’-transport. …
Lees meer in het jaarverslag

Scheepvaart en nautische veiligheid

Het Noordzeekanaal vormt een hoofdtransportas en het is de taak van de Havenmeester om het scheepvaartverkeer daar veilig …
Lees meer in het jaarverslag

Scheepvaart- bewegingen

Noordzeekanaalgebied

17.952

 schepen

Toename aantal schepen: 7% 
Lees meer

Nieuwe technieken maken afvalrecycling winstgevend

In 2018 was afvalrecycler PARO druk bezig met een nieuwe, state-of-the-art scheidingslijn die in 2019 in bedrijf gaat. De …
Lees meer

Nieuwe treinverbinding Italië

Drie treinen per week rijden er sinds 17 oktober 2018 tussen het Italiaanse Melzo bij Milaan en de Holland Cargo Terminal (HCT) van TMA Logistics in het Amsterdamse havengebied … Lees meer

‘In het middelpunt van relevante transities voor de metropool Amsterdam’

Koen Overtoom CEO Port of Amsterdam Bekijk de video

Koen Overtoom CEO
Port of Amsterdam

Bekijk de video

Onze thema’s