Schoner

Nieuwe technologie en digitalisering dragen bij aan verduurzaming

De Amsterdamse haven houdt niet op bij op- en overslag. Technologie, verduurzaming en digitalisering zijn zelf een bron van activiteit en hebben hun impact op elke transport- of productieactiviteit. Op het kruispunt van verladingen, logistiek, technologie en digitalisering ontstaan talloze kansen en mogelijkheden voor een circulaire economie.
Duurzame energieopwekking en nieuwe groene ladingstromen vormen middel en doel voor de circulaire economie. De haven van morgen kan fungeren als basis voor de circulaire metropool Amsterdam. ‘De oneindige haven’ verkent en thematiseert concreet het begin van de ontwikkeling van de circulaire metropool Amsterdam.

Grootste cluster voor waterstof

Met Marcel Galjee, directeur Energy Nouryon

Lees het stakeholderinterview

Zon in de haven

Van nul naar ruim 50 duizend m² in twee jaar

50.024

 m2 zonnepanelen

Energietransitie
Lees meer

Zon in de haven

In 2016 lagen op de daken in het Amsterdams Havengebied nog nauwelijks zonnepanelen. Eind 2018 lag er maar liefst 55.000 vierkante …
Lees meer

Haven kolen- vrij in 2030

Overslag Bedrijf Amsterdam

-18%

 minder steenkool

Overslag steenkool Amsterdamse haven: 13,1 mln. ton
Lees meer

Climate Cleanup door Prodock

Het was niet toevallig dat koning Willem-Alexander zijn gast, de president van Singapore, op 21 november 2018 meenam naar …
Lees meer

Transitiestappen met OBA

Port of Amsterdam bereidt zich voor op een scenario waarin de Amsterdamse haven in 2030 kolenvrij is. Dit doet zij …
Lees meer

Schone en veilige scheepvaart

Het water in het Noorzeekanaal vormt een hoofdtransportas en het is de taak van de Havenmeester om het scheepvaartverkeer daar …
Lees meer in het jaarverslag

Energie- transitie

Hernieuwbare energie en duurzame grondstoffen zijn de essentiële pijlers voor een nieuw op te bouwen energie- en industriesysteem…
Lees meer in het jaarverslag

Onze thema’s